Bethel Staphorst is een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Christengemeente Bethel Staphorst’ en beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Giften voor Bethel Staphorst kunt u overmaken op NL 85 RABO 0356541134 t.n.v. Christengemeente Bethel Staphorst.

Wanneer u Bethel bezoekt heeft u ook de gelegenheid om via onze giftkaart een machtiging te geven voor een eenmalige/periodieke gift.

Het ANBI-nummer van Bethel is:54654

Jaarverslag en financiën

Bekijk hier het jaarverslag

Het bestuur van Bethel bestaat uit: Johan van Oosten, Jan Bork & Mame Jaarsma.